Gå till huvudinnehållet

Flergångskanyler, 12-pack 1,2 x 20 mm

Flergångskanyler är försedda med Luer-Lockfattning.

Egenskaper

Kanylerna finna i flera olika storlekar.

OBS! För inköp av sprutor och kanyler krävs intyg från veterinär. Intyget ska vara stämplat och undertecknat av utfärdande veterinär och får inte vara äldre än 12 månader. Av intyget ska följande information framgår: namn, adress, tel nummer, personuppgifter, användningsområde samt information om behörighetsutbildning för användning av sprutor och kanyler.