Gå till huvudinnehållet

Engångskanyl, 100-pack 0,8 x 25 mm

Sterila engångskanyler med Luer-Lockfattning.

Egenskaper

Diameter: 0,8 mm Längd: 25 mm Förpackning: 100 st För inköp av sprutor och kanyler skall veterinärintyg bifogas beställningen. På intyget skall klart framgå namn, adress, tel.nr/kundnummer och användningsområde, samt underskrift av veterinär. Detta är ett krav från Läkemedelsverket enligt cirk. 26/6-68 (LVFS 1990:48).