Gå till huvudinnehållet

Avfettningsmedel Agrol Classic 20L

Art.nr:1149918

Agrol Avfettning Classic är ett kallavfettningsmedel för avfettning, avsaltning och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer.

Produktdetaljer

Agrol Avfettning Classic är ett lacknaftabaserat rengöringsmedel för hårt smutsade detaljer. Löser och avlägsnar effektivt asfaltfläckar, vägsalt, smörjfett och olja. Avfettnigen innehåller tensider, vilka medverkar till att effektivt avlägsna föroreningar då avspolning sker med vatten. Produkten rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar med mera.

Påföres genom pensling doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. 

OBS! Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.

Agrol

Lantmännen är under varumärket Agrol en stor leverantör av smörjfett till proffsmarknaden. Agrol kompromissar inte. Lösningarna ska spara användaren tid, öka maskinernas prestanda och sänka bränsle och underhållskostnader. Tillverkningen av Agrols produkter sker i Sverige. Efter 50 år i branschen vet vi hur man smörjer!