Gå till huvudinnehållet

Vallfrö Häst Pegasus 13, 15 kg

Vallfrö Pegasus 13 är en flerårig betesvall utan klöver. Mattbildande, tålig för bete och tramp. Betesblandningen är anpassad för hästar med lågt energibehov. Innehåller arter med lågt sockerinnehåll. Flerårig betesvall som är mycket tålig för bete och tramp.

Egenskaper

Vallfoder - hästens naturliga bete
Hästen är ett av våra allra mest älskade djur och det finns idag runt 360 000 hästar i Sverige. Olika hästar har olika behov av näring vilket innebär olika krav på fodret. Med kunskap om vallodlingen går det att styra foderkvaliteten på betes- och slåttervallen. Ungefär hälften av de svenska hästägarna odlar sitt eget vallfoder. För den som väljer att odla själv finns det stora möjligheter att påverka vad hästen sätter i sig och vilken näring fodret har. Vallfodret är hästens naturliga bete och det är därför extra viktigt att hästägare hittar rätt blandning för just sin häst.

Olika foder för olika hästar
Olika hästar behöver olika foder med varierande näringsinnehåll. En tävlingshäst kräver vallfoder med mycket energi, en växande unghäst eller ett digivande sto behöver högre proteinhalt i fodret vilket bland annat kan åstadkommas genom högre koncentration av baljväxter i vallen. Vuxna hästar som inte utför hårt arbete klarar sig däremot bra på foder med lägre energi. Hästar äter med fördel stora mängder vallfoder och mår dessutom bra av att göra det.

För hästen är det naturligt att under stora delar av dygnet få i sig foder kontinuerligt. Och eftersom hästar har känsliga magoch tarmsystem så är det extra viktigt för deras hälsa att de får grovfoder med god hygien och rätt kvalitet. Hästar trivs i regel bäst med olika typer av gräsblandningar där timotej utgör en stor del och kompletteras med ängsvingel eller rörsvingel. I vissa blandningar finns en liten del baljväxter i form av vitklöver för ökad proteinhalt.

Tips!
Låt betesvallen etablera sig ordentligt innan du släpper på hästarna, annars är risken stor att vallen trampas sönder. Men låt inte vallen bli förvuxen, då blir den inte tillräckligt tät. Slå av gräset med en betesputs regelbundet för att få en tätare valletablering som dessutom står emot ogräs bättre.

Etablera en vall i hästhagen
Förberedelse: plöj marken för att säkerställa bästa etableringen. Harvning: en till två gånger för att skapa en jämn och lös såbädd. Vältning: för att packa översta jordlagret så att fröerna inte kommer för långt ner. Gödsling: det kan vara bra att grundgödsla med NPK-gödsel i jorden före sådd för att de nya plantorna ska få så bra näring som möjligt. Sådd: i etableringsfasen är plantorna känsliga för uttorkning. Så gärna när jorden är fuktig och uppvärmd (minst 10 grader), direkt efter att jorden behandlats.

Vallfrö Pegasus 13 passar bäst i södra och mellersta Sverige.

Vallfrö Pegasus 13 innehåller
15% Timotej Ragnar
35% Timotej Rakel
30% Ängssvingel Tored
15% Rödsvingel Rubin
5% Ängsgröe Sobra

Rekommenderad utsädesmängd
18-22 kg/ha för slåttervall och 22-25 kg/ha för betesvall

 

Lantmännen

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!