Gå till huvudinnehållet

Urealösning AdBlue, 10 l

AdBlue är en högren urealösning som ska användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue uppfyller kraven från alla motortillverkare. 

Egenskaper

Egenskaper för Urealösning AdBlue 10 L

AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Du bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue-tanken. 

Hantera AdBlue på ett säkert sätt och undvik föroreningar - Använd endast nya eller dedikerade kannor, dunkar, pumpar osv. 


Instruktioner

Skydda AdBlue mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. 


Varning!

Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill ska omedelbart tvättas bort. 


Teknisk data

Färg: Klar

Densitet: 1,09

Fryspunkt: -11°C

pH: Ca. 9

Kokpunkt: 100°C

Flampunkt: >110°C

Lagring: -5°C-+20°C

AdBlue säljs även i fat (art. nr 1250505) och IBC container (art.nr 1250595).