Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Tips

Pollenallergi hos häst – så kan du hjälpa till

Dela

Många hästägare fruktar utsikten till den stundande våren och sommaren eftersom hästar, liksom många människor, lider av pollenallergi, eller hösnuva som det heter i folkmun. Hur uppstår pollenallergi hos hästar, vilka är symtomen och vad kan du som hästägare göra för att hjälpa?

Visar hästen symtom på pollenallergi? Luftvägsbesvär, sänkt prestationsförmåga och hosta kan tyda på en allergisk reaktion. Visserligen är det härligt när knoppar brister, men samtidigt ökar halten pollen i luften, vilket kan trigga igång luftvägsproblem man som hästägare bör vara uppmärksamma på.

Orsaker till pollenallergi

Att hästar utvecklar pollenallergi beror på hur utsatt hästen är för allergenen. Vid exponering av allergen blir immunförsvaret överkänsligt (sensibiliserat) och kroppen börjar producera antikroppar, följt av en kraftig frisättning av histamin – som ger de symtom vi ser vid en allergisk reaktion. Pollenallergi kan också bero på flera faktorer. Ibland beror pollenallergi på genetisk predisponering, ibland på särskilda miljöförhållanden. Under våren ökar halten träd- och växtpollen, medan det under försommaren är höga halter av gräspollen som orsakar allergiska besvär. Under sensommaren handlar det främst om höga halter av pollen från ogräs.

Lindra hästens pollenbesvär

En grundläggande åtgärd är att följa pollenprognoserna. När pollennivåerna är som högst låter du hästen vistas inomhus i ett väl ventilerat stall. Håll dörrar och fönster stängda. För en del hästar kan det också vara hjälpsamt att ha en fysisk barriär via ett mulskydd. Schamponera hästen regelbundet för att lindra besvär (det finns schampo som är särskilt framtagna för att tygla allergiskabesvär), torka utrustning och redskap regelbundet och utfodra hästen på marknivå – det underlättar den naturliga rensningen av luftvägarna.

Förebyggande fodertillskott

Börja med ett fodertillskott redan innan pollensäsongen drar i gång. Utfodra det sedan kontinuerligt under hela säsongen. Genom att kombinera noggrann hantering med fodertillskott för hästens luftvägar, kan vi främja en god andningshälsa hos våra hästar så att de också får möjlighet att njuta av en riktigt härlig sommar utan besvär.