Gå till huvudinnehållet

Gasfilter Sundström 217 A1

Gasfilter som skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65 ºC. Filtret är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.

Egenskaper

Filtret är av typ A och skyddar mot organiska gaser och ångor, till exempel lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), till exempel vid sprutmålning.

Filterbyte efter ca en vecka eller tidigare om du känner lukt eller smak av föroreningar. Filterklass A1.