Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Bovikalc

Bovikalc är ett dansktillverkat kosttillskott som stödjer kons kalkbalans efter kalvning. Minskar riskerna för immunförsvarssvaghet, minskad mjölkavkastning, juverinflammation och ketos/energibrist. Bovikalc är det mest väldokumenterade kalktillskottet för kor på marknaden och syftar till att främja hälsosam och produktiv boskap.

Bovicalc är marknadens bäst dokumenterade kalktillskott till kor

Det finns flera riskfaktorer för kon precis vid kalvningen, genom att använda Bovicalc minskar du risken för kon. Precis efter kalvningen är det vanligt att kon lider av kalciumbrist i blodet. Därför vill vi stabilisera underskottet så snart som möjligt. Sammansättningen i Bovicalc gör att mineralerna snabbt tas upp.

Fördelar med Bovicalc

 • Minskar risken för ett försvagat immunförsvar
 • Minskar risken för sänkt mjölkavkastning
 • Minskar risken för juverinflammation
 • Minskar risken för att utveckla ketos/energibrist
 • Ekonomiska fördelar
 • Bättre djurvälfärd
 • Innehåller både snabbverkande kalciumklorid och långtidsverkande kalciumsulfat

Dosering av Bovicalc

 1. Första dosen: ges vid första tecknet på kalvning
 2. Andra dosen: ges direkt efter kalvning
 3. Tredje dosen: ges 12-15 timmar efter kalvning
 4. Fjärde dosen: ges 24-30 timmar efter kalvning

Bovikalc ger friskare kor

Bovikalc förebygger följdsjukdomar och minskar problem med reproduktion och nedsatt produktion, som på besättningsnivå har en större ekonomisk påverkan än den kalciumbrist som syns som kalvningsförlamning. God skötsel av kon i tiden runt kalvning är avgörande för att förebygga hälso-, reproduktions- och produktionsproblem.

Så fungerar Bovikalc - Användning och fördelar

 • Bovikalc används som ett kalktillskott i samband med kalvning.
 • Det förbättrar kons kalciumbalans
 • Återställer enkelt och effektivt kons kalciumbalans.
 • Utöver det kan produkten också användas som en efterbehandling av klinisk kalvningsförlamning.
 • Innehåller både lättlösligt kalciumklorid och mer svårlösligt kalciumsulfat som är långtidsverkande
 • Bolusformen för att det är enkelt och praktiskt att ge tillskottet till korna. Bolusen skyddar mot de negativa biverkningar (etsningsskador i mun och hals) som kan riskeras med andra produkter som innehåller kalciumklorid.
 • Bolusen skyddar också mot smaken av kalciumsalterna som annars kan göra behandlingen besvärlig. Bolusens yta är täckt med ett lager av xanthangummi som gör den lätt att svälja.

Vad kan Kalciumbrist orsaka för problem för kon?

Kalciumbrist kan ge kon ett sänkt immunförsvar, en minskad mag- och tarmmotorik, sänkt reproduktion och sänkt mjölkavkastning. i riktigt allvarliga fall även kalvförlamning som är ett livshotande tillstånd där kon kan dö på ett par timmar.

Vad är Hypercalcemi dvs subklinisk kalciumbrist?

Vid subklinisk kalciumbrist är blodets kalciumnivå lägre än normalt utan att man ser kliniska symptom. Kalciumbristen kan antingen normaliseras av sig självt eller så kan kon utveckla kliniska symptom. Kor med subklinisk kalciumbrist mobiliserar mer fett, vilket ger en ökad risk för att utveckla ketos eller drabbas av löpmagsomvridning.

Vid kalciumbrist minskar tarmrörelserna vilket ökar risken för löpmagsomvridning. Risken för juverinflammationer ökar eftersom spenkanalen inte stänger sig normalt efter mjölkning. Immunförsvaret påverkas negativt eftersom det är helt beroende av normala kalciumnivåer för att upprätthålla sin funktion. Sänkt immunförsvar bidrar till en ökad förekomst av juverhälsostörningar och livmoderinflammationer.

Förekomsten av kalvningsförlamning kan indikera graden av subklinisk kalciumbrist i en besättning. En tumregel är att på varje kliniskt fall av kalvningsförlamning är 5-10 gånger så många kor i besättningen påverkade av subklinisk kalciumbrist. I en del besättningar drabbas 15 % av mjölkkorna av kalvningsförlamning. I genomsnitt är det ca 3 %. Internationella undersökningar har visat att hälften av alla andrakalvare och äldre kor påverkas av subklinisk kalciumbrist.

Subklinisk kalciumbrist medför utöver sänkt reproduktion och produktion också följdsjukdomar och har på besättningsnivå större påverkan än de kliniska kalvningsförlamningarna. Studier visar att upp till 50 % andrakalvarna och äldre kor i modern mjölkproduktion är påverkade av kalciumbrist vid kalvning. Även om inga kliniska symptom kan observeras kan de negativa effekterna på mjölkproduktionen och hälsan vara betydande.

Gränsen för kalciumbrist anges vara under 2,0 millimol/liter (mM). Nyare forskning antyder dock att de negativa effekterna i form av nedsatt mjölkproduktion och ökad risk för följdsjukdomar såsom löpmagsomvridning ses redan när kalciuminnehållet hos nykalvade kor är under 2,2-2,3 mM.

Vad kan orsaka kalciumbrist förutom kalvning?

Kor drabbas av kalciumbrist också vid andra tillfällen än just runt kalvning – ofta i samband med stress, minskat foderintag och/elller nedsatt mag-tarmfunktion. Det ser vi ofta hos kor under första veckan av laktationen, kor i brunst, hos kor med kraftiga mag/tarm-störningar och hos kor med allvarliga juverinflammationer, t ex på grund av colibakterier.

Vad är kalvningsförlamning?

Kalvningsförlamning är en mer akut situation än den subkliniska kalciumbristen som är livshotande. Kliniska symptom kan utvecklas snabbt och en tidigt insatt och effektiv behandling er därför av stor betydelse. Utan behandling är det risk att kon dör inom några få timmar. Tidiga tecken på kalvingsförlamning är t.ex;

 • Minskad aptit
 • Oro
 • Ovilja att lägga sig ner
 • Stelhet
 • Okoordinerade rörelser
 • Dålig balans

Efterhand som sjukdomen framskrider i ett riktigt kritiskt skede ser man att;

 • Våmrörelserna upphör
 • Träcken blir torr för att sedan upphöra
 • Kon blir dåsig, får en matt och frånvarande blick och insjunkna ögon
 • Kon lägger sig ner och kan sedan inte resa sig
 • Mulen blir torr och nedsatt blodcirkulation gör att öronen och huden på rygg, bakdel och ben känns kalla
 • Kroppstemperaturen faller
Kategori & Filter
  • Populära
2 produkter

Visar sida 1 av 1