Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Katt som ligger inbäddad i röda filtar

10 vanligaste sjukdomarna och skadorna hos katten

Dela

Oavsett vår omvårdnad blir även våra katter sjuka och skadade. Men vilka är de vanligaste sjukdomarna och vad innebär dem?

 • Kräkning

  Att katter kräks är relativt vanligt. Oftast beror det på att katten har ätit något dåligt. Vanligt är också att katten kräks upp hårbollar. Du kan minska risken för hårbollar genom att borsta din katt med jämna mellanrum. Kräkningar är ofta tillfälliga och går över inom 48 timmar. Är kräkningarna väldigt kraftiga, om katten kräks ofta eller om kräkningarna inte går över bör man kontakta en veterinär.

 • Tandresorption/FORL

  Tandresorption (TR eller FORL) är en successiv nedbrytning av kattens tänder. Katter över fem år löper större risk att drabbas. Det som sker är att tandens emalj skadas och pulpan blottas. Det leder till stor smärta för katten och att tanden på sikt bryts av. Ibland är det tandens rot som bryts ned och då kan katten få kraftig smärta även om tandens krona ser helt normal ut. Ett tecken på att katten kan ha drabbats av TR är att den börjar äta sämre, inte vill äta torrfoder eller om den plötsligt bara tuggar maten på ena sidan av munnen. Då ska du kontakta en veterinär som får röntga kattens mun.

 • Bitsår

  Bitsår orsakas ofta av att katten varit i slagsmål med andra katter. De kan vara svåra att upptäcka och blir därför lätt infekterade. Om du upptäcker att din katt har bitsår är det viktigt att en veterinär får titta på såren. Bitsår och bölder behandlas oftast genom dränering och ibland även antibiotika.

 • Hyperteros/Giftstruma

  Sjukdomen innebär att det produceras mer sköldkörtelhormon än normalt hos katten. Detta är vanligast bland katter som är 10 år och äldre. Det finns många symptom på giftstruma hos katt, till exempel ökad aptit och törst. Ett symptom är också att katten går ner i vikt trots att den äter mer. Ett annat symptom kan vara att katten slutar äta helt.

 • Njursvikt

  Njursvikt är vanligast bland medelålders och äldre katter. Orsaken kan variera och ibland vet man inte varför kattens njurar slutar att fungera normalt. Vanliga anledningar är dock ärftliga defekter, tumör eller infektioner. Symptom på njursvikt är bland annat att katten äter dåligt, kräkningar och att den smalnar av.

 • Anorexi/Avmagring

  Om din katt slutar äta helt och inte äter något den annars tycker om så bör du kontakta en veterinär. Det finns många olika orsaker till att katter sluta äta. Det kan ha med en sjukdom att göra, tandproblem eller psykisk ohälsa. 

 • Hälta

  Katter kan bli halta. Det innebär att de inte vill eller kan belasta och stödja sig på benet. Andra tecken kan också vara att ben och tass är svullna. Kontakta veterinär om katten verkar ha väldigt ont och inte kan stödja på ben eller tass.

 • Urinvägsbesvär

  Urinvägsbesvär hos katt orsakas av inflammationer i urinblåsa och urinrör. Symptom är att katten kissar ofta men att det inte kommer så mycket urin. Andra symptom kan vara att katten skriker när den kissar, känns hängig och äter sämre.  

 • Diarré

  Det finns många orsaker till diarré hos katter. Det kan vara stress, byte av foder eller medicin. Beter sig katten som vanligt men har diarré så brukar det gå över av sig själv. Har katten större besvär och är medtagen eller om katten har diarré under lång tid bör man kontakta veterinär.

 • Diabetes

  Diabetes innebär att katten blir sjuk av förhöjt blodsocker. Katter drabbas av en typ av diabetes som på många sätt liknar människans typ 2-diabetes. De är faktiskt det enda djuret förutom människor och primater som drabbas av typ 2-diabetes. Övervikt en bidragande orsak till diabetes hos katt, precis som hos människan. Vanliga symptom är ökad törst, ökad urinering, ökad aptit och avmagring.