Gå till huvudinnehållet
Orm i gräs

Om ditt djur får ett ormbett

Dela

Inför säsongen för huggormar är det viktigt att du vet vad du ska göra om olyckan är framme. Nedan följer några tips på vad som är viktigt för dig som djurägare att veta om din hund får ett ormbett.

Högt gräs, lövhögar, i husgrunder och på varma stenar trivs huggormarna som bäst. Det vanligaste är att hundarna blir bitna i ansiktet när de nosar på ormen, eller i frambenen om de råkar kliva på den.  Katter däremot börjar ofta leka med ormen och blir då bitna i framben eller tassarna. 

När djuret har blivit bitet är det svårt att veta hur allvarligt ormbettet är. Det beror på hur mycket gift ormen injicerar, samt kroppsvikten på djuret som blir bitet. Trots katters låga vikt, är de generellt mer tåliga för giftet än hundar. Tänk på att oavsett djur så gör ett ormbett mycket ont och du ska alltid uppsöka veterinär om du misstänker att ditt djur blivit ormbitet.  

 • Symtom på ormbett

  Vid ett huggormsbett uppstår svullnad inom ca 30 minuter till 2 timmar. Området där bettet tagit gör ont. Tittar du närmre där djuret har ont kan du se två hål där bettet tagit. Ditt djur kan också visa symtom som trötthet och nedsatt allmäntillstånd. Huden kring området för bettet kan bli blått/rött. 

  Om du misstänker eller vet att ditt djur blivit huggormsbiten ska du alltid kontakta veterinär.

  Om djuet inte får vård snabbt kan det utveckla rytmrubbningar på hjärtat och giftet kan ha påverkan på inre organ. I värsta fall kan ett huggormsbett vara livshotande!

 • Så ska du göra om ditt djur blir ormbitet

  Först och främst ska du ha med dig att du alltid ska uppsöka veterinär om din hund eller katt blir biten av en orm. Det är viktigt att djuret håller sig så stilla som möjligt under tiden ni tar er till veterinären. Om djuret rör på sig sprids giftet snabbare i kroppen. Det bästa är om du kan bära ditt djur.

 • Behandling av ormbett

  Behandling för din hund eller katt kan variera, beroende på vad ditt djur har för symtom. Ofta behövs djuret läggas in för att få dropp, smärtstillande och eventuellt annan symtomatisk behandling.

  I allvarliga fall kan det bli aktuellt med till exempel plasma-, blodtransfusion och ibland behandling med motgift.

  Efter hemkomst är det viktigt att ditt djur håller sig lugn och still under två veckor. Ett återbesök kommer bokas in med din veterinär för att följa upp ditt husdjurs mående, samt lever- och njurvärden.