Gå till huvudinnehållet
Halmpelletsen säljs ej för hemleverans i Härjedalen, Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Gotland eller Öland. Minsta orderkvantitet är 3 pallar. Lossning ingår.

Halmpellets 60 x 13 kg, (Hemleverans)

Halmpellets är en ren halmprodukt från svenska åkrar som inte innehåller några tillsatser. Halmen är malen, pelleterad och paketerad för att underlätta arbetet med att strö och minska kostnaderna för att mocka och transportera gödsel.Svensk produkt!  

Egenskaper

Halm som stallströ är inget nytt men genom att mala och pelletera den blir den effektivare att hantera och får en betydligt högre uppsugningsförmåga. I normala fall räcker en pall pellets (60 säckar) till en häst i ett år.

Gör så här: Börja med att sprida ut cirka 8-10 kg halmpellets/m3 boxyta. Detta utgör (likt kattlådan) en bädd för hästen. De utspridda halmpelletsen expanderar efterhand som det suger upp urin och annan fukt och bildar därefter en mjuk bädd. Om stallmiljö är torr och/eller ni önskar att processen ska gå snabbare kan man vattna bädden något. Därefter ska den dagliga mängden halmpellets som tillförs motsvara den som mockas ur boxen. Dvs. mängd utmockad vara = hästens träck + 1-2 kg halmpellets/dag.  

Tänk på att:

  • Genom att använda ett effektivt strömedel minskar kostnaderna för gödsling.
  • Halm innehåller inte skarpa ämnen som terpentin och är därmed betydligt skonsammare för känsliga hästar, i jämförelse med kutterspån/träpellets från barrträ.
  • Halm kommer från åkern och ingår därmed i det naturliga kretsloppet för att återföras som gödsel tillbaka till åkern.
  • Den här halmpelletsen är framtagen för att utgöra strö till djur och inte för att användas som bränslepellets. Den är löst pelleterad för att lätt falla isär så fort den utsätts för fukt.
  • Generellt sätt dammar halmpellets mindre än annat strö. Orsaken till damm är dock inte enbart en fråga om val av strö, utan det påverkas även av andra faktorer så som till exempel inomhusklimat. Damm från halmpellets är dock oftast betydligt skonsammare för hästen eftersom den i samband med pelleteringen har blivit upphettad. Därmed har mängden bakterier och sporer kraftigt reducerats.

Minsta beställningskvantitet är 3 pallar. En pall innehåller 60 säckar à 13 kg, totalt 780 kg. Lossning ingår.