Gå till huvudinnehållet

Brunnskalk Nordkalk Krossad 2-6 mm, 15 kg

Nordkalks Brunnskalk är en ren naturprodukt för brunnsfilter och kalkinfiltration. Höjer pH-värdet i surt vatten i grävda brunnar och ger friskt vatten.

Egenskaper

Nordkalk Brunnskalk är en enkel och naturlig råvara som används för att höja brunnsvattnets pH-värde i grävda brunnar. Den rena naturprodukten är främst till för brunnsfilter och kalkinfiltration. Brunnskalken förhindrar korrosion i vattenrören vilket gör att badrumsinredningen inte missfärgas.

Genom att installera ett brunnsfilter förbättras vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten kan även förbättras genom att bygga en kalkinfiltration och låta regn och smältvatten passera en kalkstensbädd innan vattnet når brunnen. Kalkstenbädden bör nå ut 1-2 meter från brunnskanten och vara cirka 50 cm. '

Eftersom surt vatten löser upp kalken ska kalkstenskrosset tillsättas i brunnen med jämna mellanrum. Är vattnet järnhaltigt kan det också minska kalkens effekt eftersom järnet fälls ut på kalkens yta.

  • Skölj bort dammet från kalkstenskrosset med brunnsvatten
  • Tillsätt ett ca 20 cm lager av Brunnskalk på brunnens botten
  • Var noggrann med hygienen när du behandlar kalkstenskrosset
  • Se till att alla redskap är rena

Behovet av kalk och slutresultatet beror på brunnsvattnets egenskaper och vattnets uppehållstid i brunnen. Kontrollera vattnets pH med pH-papper.

Vatten som behandlats med kalksten har vanligen ett pH på 7,5–8,5. Följ med pH-värdet och tillsätt mera kalkstenskross vid behov. Vart 3:e -5:e år ska kalkkrossen bytas ut.

  • För behandling av surt brunnsvatten
  • Ren naturprodukt för brunnsfilter och kalkinfiltration
  • Förhindrar korrosion i rören

Nordkalk

Nordkalk producerar och utvecklas naturliga kalkstensbaserade produkter för produktion inom lantbruk och för att rena luft och vatten. Foderkalk och brunnskalk är deras största produkter.