Gå till huvudinnehållet

Viltblandning Prodana Klövvilt 1kg

Art.nr:1167735

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar
Viltblandning Klövvilt är en blandning som är speciellt anpassad för klövvilt. Ger föda kort efter etablering fram till vintern. Innehåller foderraps och fodermärgkål men också gräsarter och klöver som gör åkern hållbar i flera år.

Produktdetaljer

Viltåker 
Att anlägga en viltåker hör till de mest värdefulla och tillfredsställande viltvårdsåtgärderna man kan utföra. Viltåkrar ökar viltets överlevnad och minskar svält och lidande. Samtidigt minskar skadorna på grödor och skog om man anlägger viltåkern på rätt sätt.

Anlägg en viltåker - Tips! 
Vill du att viltåkern ska minska betestrycket på dina produktionsgrödor är det viktigt att du sår viltåkern med minst lika smakliga grödor som du har på produktionsåkrarna. Dessutom är det minst lika viktigt att du inte sår viltåkern senare än dina andra åkrar. Var noga med var du placerar viltåkern. Ligger den ostört nära skydd är chansen större att den utnyttjas ofta.

En bra viltåker ger tillgång till foder och skydd och är samtidigt ett effektivt hjälpmedel för att styra bort viltet från mognande grödor och skog. Olika vilt vill självklart ha olika grödor. Fälthöns vill ha tillgång till grödor som attraherar mycket insekter och ger rik tillgång till frön. Klövvilt uppskattar grödor som ger mycket och välsmakande grönfoder. Fleråriga grödor är ofta mindre arbetskrävande än ettåriga grödor. Ofta blandar man olika grödor i viltblandningar vilket ger variation i födan. Man kan också så rena bestånd i remsor för att skapa variation. Anlägger man rena bestånd av mer krävande grödor som exempelvis fodermärgkål eller foderraps på en hel åker bör man ha brukarvana.

Granngården har tillsammans med Svenska Jägareförbundet tagit fram både blandningar och grödor för rena bestånd. Det är viktigt att välja utsäde och sorter efter klimat. Jordart, tillgång till lä, skugga, lutning, avrinning och dränering påverkar också möjligheterna att odla olika grödor. Vill man utnyttja viltåkrar för att locka vilt från känsliga grödor är det viktigt att de sås vid samma tidpunkt och med samma gröda som de åkrar man vill skydda. Om man istället i första hand vill ha tillgång till foder för viltet sent på hösten bör man så relativt sent.

Prodana

Att anlägga viltåkrar är en värdefull och tillfredsställande viltvårdsåtgärd. Viltåkrar ökar viltets överlevnad och minskar skador på grödor och skog. Prodanas fröblandningar är särskilt anpassade för t.ex. klövvilt eller fågelvilt. De har även foderraps och fodermärgkål som alla är värdefulla viltgrödor.