Gå till huvudinnehållet

Viltblandning Prodana Fågelvilt 1kg

Art.nr:1167736

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar
Viltblandning med ettåriga samt två- och fleråriga fröer som säkrar ett flerårigt vinterskydd. Ger fåglarna och deras avkommor riklig föda och bra skydd.
  • Ger fåglarna rikligt med föda och skydd
  • Med ett och tvååriga arter
  • Säkrar flerårigt vinterskydd
  • Vikt: 1kg

Produktdetaljer

Anlägg en viltåker - Tips!

Viltblandning Fågelvilt är framtaget för att ge fåglarna och deras avkommor riklig föda och bra skydd. Fågelvilt innehåller ettåriga samt två- och fleråriga fröer vilket säkrar ett flerårigt vinterskydd.

Att anlägga en viltåker hör till de mest värdefulla och tillfredsställande viltvårdsåtgärderna man kan utföra. Viltåkrar ökar viltets överlevnad och minskar svält och lidande. Samtidigt minskar skadorna på grödor och skog om man anlägger viltåkern på rätt sätt.

Vill du att viltåkern ska minska betestrycket på dina produktionsgrödor är det viktigt att du sår viltåkern med minst lika smakliga grödor som du har på produktionsåkrarna. Dessutom är det minst lika viktigt att du inte sår viltåkern senare än dina andra åkrar. Var noga med var du placerar viltåkern. Ligger den ostört nära skydd är chansen större att den utnyttjas ofta.

En bra viltåker ger tillgång till foder och skydd och är samtidigt ett effektivt hjälpmedel för att styra bort viltet från mognande grödor och skog. Olika vilt vill självklart ha olika grödor. Fälthöns vill ha tillgång till grödor som attraherar mycket insekter och ger rik tillgång till frön. Klövvilt uppskattar grödor som ger mycket och välsmakande grönfoder. Fleråriga grödor är ofta mindre arbetskrävande än ettåriga grödor. Ofta blandar man olika grödor i viltblandningar vilket ger variation i födan. Man kan också så rena bestånd i remsor för att skapa variation. Anlägger man rena bestånd av mer krävande grödor som exempelvis fodermärgkål eller foderraps på en hel åker bör man ha brukarvana.

Granngården har tillsammans med Svenska Jägareförbundet tagit fram både blandningar och grödor för rena bestånd. Det är viktigt att välja utsäde och sorter efter klimat. Jordart, tillgång till lä, skugga, lutning, avrinning och dränering påverkar också möjligheterna att odla olika grödor. Vill man utnyttja viltåkrar för att locka vilt från känsliga grödor är det viktigt att de sås vid samma tidpunkt och med samma gröda som de åkrar man vill skydda. Om man istället i första hand vill ha tillgång till foder för viltet sent på hösten bör man så relativt sent.

Viltblandning Fågelvilt innehåller: Vårvete, Bovete, Lin, Honungsört, Cikoria, Fodermärgkål, Vitklöver, Stenklöver, Luzern och Timotej.

Varaktighet: Flerårig

Räcker till 250 kvm

Prodana

Att anlägga viltåkrar är en värdefull och tillfredsställande viltvårdsåtgärd. Viltåkrar ökar viltets överlevnad och minskar skador på grödor och skog. Prodanas fröblandningar är särskilt anpassade för t.ex. klövvilt eller fågelvilt. De har även foderraps och fodermärgkål som alla är värdefulla viltgrödor.