Gå till huvudinnehållet

Urealösning Yara AdBlue 10 l

AdBlue är en klar, giftfri urealösning som används i avgasreningsutrustning för att minska kväveoxider i dieseldrivna maskiner och fordon.

Egenskaper

Urealösning AdBlue används i avgasreningsutrustning för att minska kväveoxider i dieseldrivna maskiner och fordon. Produkten används till de flesta nya dieselfordonen i Europa för att minska utsläppen av skadliga partiklar.

AdBlue används i en avancerad utsläppskontrollteknik som kallas för SCR (Selective Catalytic Reduction, katalytisk rening) som finns i avgassystemet.

AdBlue är framställd av ren urealösning och är klar att använda. Den klara, giftfria lösningen av kemikalien urea är säker att hantera och är inte skadlig för miljön.

AdBlue lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts inte till dieseln.

Kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning.

  • Minskar utsläpp av farliga ämnen
  • Ett krav i moderna dieselmotorer
  • Klar, giftfri urealösning klar att använda

Yara

Företaget är världsledande inom specialgödselmedel, ammoniak och nitrater samt kvävebaserade mineralgödselmedel.