Gå till huvudinnehållet

Urealösning AdBlue fat, 210 l

AdBlue är en högren urealösning som ska användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

Egenskaper

AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Du bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue-tanken.

Hantera AdBlue på ett säkert sätt och undvik föroreningar - Använd endast nya eller dedikerade kannor, dunkar, pumpar osv.

Minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 5%.

Instruktioner: Skydda AdBlue mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

Varning! Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill ska omedelbart tvättas bort.

Teknisk data

Färg: Klar

Densitet: 1,09

Fryspunkt: -11°C

pH: Ca. 9

Kokpunkt: 100°C

Flampunkt: >110°C

Lagring: -5°C-+20°C

Förväntad leveranstid ca 8-10 arbetsdagar.