Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Primagaz

Primagaz levererar gasol till privat bruk och företag i hela Sverige. Gasol säljs ej online utan vi visar vad priset är för att byta en befintlig flaska i de olika modellerna.

Gasol enkelt och smidigt

Gasol på flaska är gasol som kondenseras under tryck, det kallas också för LPG. Gasol ska hanteras med försiktighet eftersom det är mycket brandfarligt och expanderar 250 gånger sin volym när det går från flytande till gas. När du köper svensk utrustning som behöver gasol ska den passa till de anslutningarna som används i svensk standard.

Förvara, transportera och underhålla gasolflaskor

Viktigt att underhålla sin utrustning

Slangar och regulatorer, som t.ex. används mellan flaskan och din grill, blir slitna med tiden. Kontrollera dem regelbundet och byt ut vid behov.

Att göra om du misstänker läckage t.ex. känner gasollukt

 1. Stäng genast gasolflaskan

 2. Ta bort regulatorn

 3. Sörj för riktigt god ventilation

 4. Använd ALDRIG öppen eld eller elkontakter om du misstänker läckage

 5. Ring en auktoriserad installatör som kan hjälpa dig

 6. Vid en allvarlig gasolläcka eller brand, ring alltid 112. Försök ALDRIG att släcka branden själv.

Så förvarar du dina gasolflaskor

Gasolflaskor ska alltid förvaras stående i ett rum med minst en dörr eller fönster för snabb öppning mot utomhus. Detta innebär att gasolflaskor ska aldrig förvaras i källaren eller på vinden. Om de förvaras i ett skåp ska skåpet ha god ventilation både upptill och nertill för att inte riskera gasansamling vid ett läckage. Skydda alltid flaskorna från fall och stötar. De ska heller inte stå så de kraftigt värms upp.

 • I hem, i husvagn eller separat placerat garage får du max förvara 60 liter gasol vilket motsvarar 2 x 11 kg flaska ( = 2x 27 liter) 1 av flaskorna får lov att vara inkopplad och 1 ska vara plomberad i reserv.

 • I lägenheter alltså flerfamiljshus säger regelverket max 5 liter vilket motsvarar t.ex. 1 liten campingflaska

 • Att förvara gasol i garagelängor är förbjudet.

Hur transporterar du dina gasolflaskor?

Förvara och transportera alltid dina flaskor upprätt ståendes för att undvika risken för läckage. Säkra flaskan noga under transporten så den inte riskerar bli en farlig projektil vid en inbromsning eller krock.

Kategori & Filter
  • Populära
13 produkter

Visar sida 1 av 1