Gå till huvudinnehållet

Elvärmekabel 10 W/m 10 meter

För att hålla vattenledningen frostfri. Den kan läggas utanpå eller skjutas i ni vattenledningen. Den har många fördelar t ex vid de tillfällen då rören redan är nedgrävda eller ligger under byggnader.

Egenskaper

Jordfelsbrytare skall alltid användas i samband med elvärmekabel. Den är avsedd för 230V, med 2 st ledare och en effekt på 10,0 W/m, samt med 2 m kallkabel. Kabeln får ej kapas. Den har en armerad PVC-mantel. Installation skall göras av behörig elektriker enligt gällande starkströmsföreskrifter. Monteringsanvisning medföljer. Kabelskruvning, för läggning i rör/slang, ingår ej. Kabellängd: 10 m Ytterdiameter: 5,5 mm Effekt: 10,0 W/m