Gå till huvudinnehållet

Värmepellets SCA, 600 kg 8 mm

Egen råvara och egen produktion ger högsta leveranssäkerhet och trygghet för dig. Pellets från BioNorr innehåller inga bindmedel eller tillsatser. Minsta beställningsbara kvantitet är 5 stycken säckar.

Produktdetaljer

 

Egenskaper för Värmepellets BioNorr 8 mm Storsäck

Torrhalten är hög vilket innebär att du får mer kWh för pengarna. BioNorr lämnar dessutom energigaranti om minst 4,8 kWh per kilo. Bionorrpellets består av 100 % rent sågspån från våra norrländska skogar. Råvaran har sitt ursprung i ansvarsfullt skötta skogar enligt FSC:s kriterier för ett uthålligt skogsbruk. BioNorr har kontroll på hela råvarukedjan. Därmed är också slutprodukten bionorrpellets FSC-certifierad.

Leveranstid 

BioNorrs pellets levereras inom 10 vardagar. Leveranstiden kan bli längre under vissa perioder, t ex under sommarhalvåret och vid tillfälliga leveransanhopningar. Leverans kl. 06.00 - 22.00 alla dagar i SCA BioNorr:s val.

Förvaring

Förvara pellets väl skyddat från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets är en fuktkänslig produkt med en uppsugningsförmåga på 3 ggr sin egen vikt. Blir pelletsen blöt kommer den att falla sönder. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag utan till exempel på pall, men var observant på kondens.

Teknisk data

Diameter: 8 mm 

Längd: max 32 mm 

Torrhet: ca. 93 % 

Askhalt: ca. 0,3 vikt % 

Volymvikt: ca. 642 kg/m³ 

Energiinnehåll: 4,8 kWh/kg 

Förpackning: storsäck i väv 

Vikt, säck: 600 kg

OBS! Minsta beställningsbara kvantitet är 5 stycken säckar. 

Lossningshjälp krävs

Vid leverans av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra köpvillkor här.

SCA Pellets

SCA har tillverkat pellets av högsta kvalitet på ett klimatsmart sätt de 25 åren. Hållbart, inhemskt och klimatsmart.