Gå till huvudinnehållet

Värmepellets SCA, 600 kg 8 mm

Egen råvara och egen produktion ger högsta leveranssäkerhet och trygghet för dig. Pellets från BioNorr innehåller inga bindmedel eller tillsatser. Minsta beställningsbara kvantitet är 5 stycken säckar.

Egenskaper

 

Egenskaper för Värmepellets BioNorr 8 mm Storsäck
Torrhalten är hög vilket innbär att du får mer kWh för pengarna. BioNorr lämnar dessutom energigaranti om minst 4,8 kWh per kilo. Bionorrpellets består av 100 % rent sågspån från våra norrländska skogar. Råvaran har sitt ursprung i ansvarsfullt skötta skogar enligt FSC:s kriterier för ett uthålligt skogsbruk. BioNorr har kontroll på hela råvarukedjan. Därmed är också slutprodukten bionorrpellets FSC-certifierad.

Leveranstid 
BioNorrs pellets levereras inom 10 vardagar. Leveranstiden kan bli längre under vissa perioder, t ex under sommarhalvåret och vid tillfälliga leveransanhopningar. Leverans kl. 06.00 - 22.00 alla dagar i SCA BioNorr:s val.

Förvaring
Förvara pellets väl skyddat från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets är en fuktkänslig produkt med en uppsugningsförmåga på 3 ggr sin egen vikt. Blir pelletsen blöt kommer den att falla sönder. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag utan till exempel på pall, men var observant på kondens.

Teknisk data
Diameter: 8 mm 
Längd: max 32 mm 
Torrhet: ca. 93 % 
Askhalt: ca. 0,3 vikt % 
Volymvikt: ca. 642 kg/m³ 
Energiinnehåll: 4,8 kWh/kg 
Förpackning: storsäck i väv 
Vikt, säck: 600 kg

OBS! Minsta beställningsbara kvantitet är 5 stycken säckar. 


Vid leverans av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra köpvillkor här.