Gå till huvudinnehållet

Vallfrö Ko Slåtter och Bete Ara 11, 15 kg

Härdig blandning med Timotej Tryggve. Blandning för hela Norrland, lämpad i ett 1–2 skördesystem. Passar till mjölkproduktion och köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 

Egenskaper

Rätt kvalitet ger hög mjölkproduktion
Rätt kvalitet i grovfodret lägger grund till en bra djurhållning och mjölkproduktion. Valet av vallfröblandning i utfodringen är helt avgörande. Högt näringsinnehåll och framförallt energiinnehåll på betesvallen ger hög konsumtion vilket är bra för betesdjuren. Nötkreatur är idisslare och har därmed en vom där betet måste brytas ner innan det kan flöda vidare i mag-tarm-systemet. Därför är det viktigt att korna betar näringsrikt gräs med hög smältbarhet. Har gräset låg energi och låg smältbarhet riskerar djuren att inte få i sig tillräckligt med näring eftersom de är upptagna av att smälta det näringsfattiga gräset, och inte kan äta mer medan vommen jobbar och är full med det näringsfattiga betet.

Vallens foderkvalitet
Vallens foderkvalitet bestäms normalt av dess innehåll av energi, råprotein och fiber. Baljväxter har jämfört med gräs högre råproteinhalt och lägre fiberinnehåll. Åtminstone vid tidig skörd är dock energiinnehållet högre i gräs än i baljväxter. Timotej har den kanske bästa fiberkvaliteten av alla gräs och lämpar sig därför väldigt bra till foder för nötkreatur. Den ger hög förstaskörd, har god vinterhärdighet och bättre tillväxt vid låga temperaturer.

Ska du etablera en kombinerad betes- och slåttervall passar dock engelskt rajgräs kanske ännu bättre. Den tål hård betning såväl vår som höst och kräver ett jämnt och intensivt betande för att trivas riktigt bra. Arten är tramptålig och passar bra för nötkreatur. Kommer du lite längre norrut i Sverige kan du ersätta rajgräset med antingen ängssvingel eller rörsvingel som har bättre vinterhärdighet. Baljväxter och örter kompletterar gräsen genom högre avkastning under varma, torra förhållanden. De är smakligare och har högre innehåll av protein och mineraler. Vitklövern passar nötkreatur allra bäst eftersom den till skillnad från bland annat rödklöver och lusern är tramptålig. Viktigt att tänka på är att första året är betesvallen inte helt etablerad. Den får därför inte slitas för hårt om det är blött i marken.

Vallfrö Ara 11 passar bäst i norra Sverige.

Checklista att tänka på vid val av fröblandning
- Antal skördar
- Tillväxthastighet
- Liggtid
- Härdighet
- Markförhållanden
- Motståndskraft för torka
- Skördesystem och konservering
- Typ av foder
- Klimat
- Sådjup
- SkyddsgrödaVallfrö Ara 11 innehåller
Rödklöver SW Yngve: 10 %
Timotej Tryggve: 90 % 

Rekommenderad utsädesmängd
18-22 kg/ha för slåttervall och 22-25 kg/ha för betesvall

  • Blandning för hela Norrland
  • Passar till mjölkproduktion och köttproduktion
  • Ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage