Gå till huvudinnehållet

Vallfrö Ko & Häst Bete Lupus 11, 15 kg

Stabil och odlingssäker. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. Mer

Art.nr : 1165215

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar

Egenskaper

Tips!
Olika typer av vallfrö
Slåtter- och betesvallar är vanliga inslag i det svenska landskapet. Olika djur, jordar och klimat kräver olika sorters vall och syftet med vallen är avgörande för vilka arter och blandningar som ska användas. Gräs generellt trivs på alla jordarter och grässorterna timotej, ängsvingel och engelskt rajgräs trivs allra bäst på vanliga jordar. Komplettera gärna med rörsvingel och rödsvingel vid lite torrare förhållanden – när det är fuktigt trivs timotej och ängssvingel utmärkt. Klöver ger betesmark nödvändigt kväve som ger frodigt foder och ökar ofta djurens aptit.

Vallfröerna delas in i huvudgrupperna baljväxter och gräs. Rödklöver, vitklöver och blålusern är vanliga baljväxter och timotej, ängssvingel, rörsvingel och engelskt rajgräs är vanliga grässorter. De olika arterna passar i olika jordar och klimat och bidrar med olika mängd protein, fiber och energi till fodret.

Beakta markförhållanden och klimat och välj en mix som passar de lokala förhållandena, säger Ole Grönbäck från Prodana. Vallodling fyller många olika funktioner. Den bidrar till fina och öppna landskap och ger dessutom våra djur energirikt foder året om. På Granngården vill vi hjälpa våra kunder att hitta rätt vallfrö och utsäde och ge betesdjuren bättre villkor. Vi har ett väldigt brett sortiment med vallfröblandningar, rena sorter och utsäde för alla olika förutsättningar.

Vallfrö Lupus 11 passar bäst i norra Sverige.


Vallfrö Lupus 11 innehåller

10% Vitklöver Undrom
40% Timotej Tryggve
40% Ängssvingel SW Revansch
10% Ängsgröe Sobra

Rekommenderad utsädesmängd
18-22 kg/ha för slåttervall och 22-25 kg/ha för betesvall