Gå till huvudinnehållet

Vallfrö Häst & Får Norma Eko 11, 15 kg

Vallfrö Norma Eko 11 är en gräsblandning för ekologisk odling. Passar bra till hö, är stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar.

Egenskaper

Tips! 
Olika typer av vallfrö

Slåtter- och betesvallar är vanliga inslag i det svenska landskapet. Olika djur, jordar och klimat kräver olika sorters vall och syftet med vallen är avgörande för vilka arter och blandningar som ska användas. Gräs generellt trivs på alla jordarter och grässorterna timotej, ängsvingel och engelskt rajgräs trivs allra bäst på vanliga jordar. Komplettera gärna med rörsvingel och rödsvingel vid lite torrare förhållanden – när det är fuktigt trivs timotej och ängssvingel utmärkt. Klöver ger betesmark nödvändigt kväve som ger frodigt foder och ökar ofta djurens aptit.

Vallfröernas huvudgrupper
Vallfröerna delas in i huvudgrupperna baljväxter och gräs. Rödklöver, vitklöver och blålusern är vanliga baljväxter och timotej, ängssvingel, rörsvingel och engelskt rajgräs är vanliga grässorter. De olika arterna passar i olika jordar och klimat och bidrar med olika mängd protein, fiber och energi till fodret. Vallodling fyller många olika funktioner. Den bidrar till fina och öppna landskap och ger dessutom våra djur energirikt foder året om. På Granngården vill vi hjälpa våra kunder att hitta rätt vallfrö och utsäde och ge betesdjuren bättre villkor. 

Vallfrö Norma Eko 11 passar bäst i södra och mellersta Sverige. 

Vallfrö Norma Eko 11 innehåller
80% Timotej Switch
4% Ängssvingel Tored
16% Ängssvingel SW Minto

Tillåten i ekologisk odling.

Rekommenderad utsädesmängd

18-22 kg/ha för slåttervall och 22-25 kg/ha för betesvall