Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Teknos Biora 7 Bas 3 9 L

Vattenburen latexfärg för innerväggar. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta. Den är helt lösningsmedelsfri och vid målningen avdunstar endast vatten. BIORA 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Egenskaper

Ytor av betong, puts, spackel, tegel, spånskiva, gipsskiva och fiberskiva målas direkt med BIORA 7 väggfärg eller grundmålas med BIORA 3 grund- och takfärg. Färgen omblandas väl före användningen och kan förtunnas med vatten vid behov . Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.