Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Teknos Biora 7 Bas 3 2,7 L

Teknos Biora Väggfärg är en vattenburen latexfärg för innerväggar. Färgen är enkel att applicera och skapar en jämn yta. Den är helt lösningsmedelsfri och kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Egenskaper

Egenskaper för Väggfärg Teknos Biora 7 Bas 3
Ytor av betong, puts, spackel, tegel, spånskiva, gipsskiva och fiberskiva målas direkt med Biora 7 alternativt grundmålas med Biora 3 grund- och takfärg. Färgen omblandas väl före användning och kan förtunnas med vatten om det behövs. 

Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.