Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Teknos Biora 20 Bas 3 2,7 L

Vattenburen, helt lösningsmedelsfri latexfärg för innerväggar och -tak. Färgen är lätt att applicera och skapar en jämn yta som är enkel att hålla ren.

Egenskaper

Biora 20 Bas är en vattenburen latexfärg för innerväggar och -tak. Färgen är lätt att applicera och den skapar en jämn yta som är enkel att hålla ren. Biora 20 är helt lösningsmedelsfri och kan användas på väggar och tak i kök, tamburer, trappuppgångar, barnkammare och klassrum. Biora 20 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. 

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen. 

Biora 20 skall omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas med vatten vid behov. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Den slutliga filmbildningen tar ca. 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6-8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap passar städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. 


Tvättmedel producentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen. 


Färgproduktgrupp 

313 


Glans 

Halvmatt. 


Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).