Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Teknos Biora 20 Bas 1 9 L

Vattenburen latexfärg för innerväggar och -tak. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta som är lätt att hålla ren. Biora 20 är helt lösningsmedelsfri.

Produktdetaljer

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen. Biora 20 skall omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.
Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap passar städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedel producentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Färgproduktgrupp: 313 Glans: halvmatt.
Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).