Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Teknos Biora 20 Bas 1 0,9 L

Biora 20 Bas 1 är en vattenburen latexfärg för innerväggar och tak. Färgen är enkel att applicera och skapar en jämn yta som är smidig att hålla ren. Biora 20 är helt lösningsmedelsfri och kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. 

Egenskaper

Egenskaper för Väggfärg Teknos Biora 20 Bas 1
Teknos Biora 20 Bas 1 lämpar sig speciellt för målning av väggar och tak i kök, tamburer, trappuppgångar, barnkammare och klassrum. Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen. 

Biora 20 skall omblandas väl före användning och kan förtunnas med vatten vid behov. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Den slutliga filmbildningen tar cirka 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6-8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. 

Som arbetsredskap passar städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedel producentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen. 

Färgproduktgrupp 
313 

Glans 
Halvmatt 

Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).