Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Biora 7 Bas 1 9 Liter

Biora 7 är en vattenburen latexfärg för innerväggar. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta. Biora 7 är helt lösningsmedelsfri som gör den trygg för användaren. Biora 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Vid målningen avdunstar endast vatten. 

Egenskaper

Ytan som målas ska vara torr. Färgen ska omblandas väl före användningen och vid behov kan Biora 7 förtunnas med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Tipps, ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Glans: Matt Färgproduktgrupp: 312 Torktid, +23 °C: dammtorr efter ½ timme och övermålningsbar efter 2 timmar   Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).