Gå till huvudinnehållet

Väggfärg Biora 7 Bas 1 0,9 Liter

Biora 7 Bas 1 är en vattenburen latexfärg för innerväggar. Färgen är enkel att applicera och ger en jämn yta. Biora 7 är helt lösningsmedelsfri och trygg för användaren.

Egenskaper

Egenskaper för Väggfärg Teknos Biora 7 Bas 1
Biora 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Vid målningen avdunstar endast vatten. Ytan som målas ska vara torr. Färgen ska omblandas väl före användningen och vid behov kan Biora 7 förtunnas med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. 

Den slutliga filmbildningen tar cirka 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Tips! Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Färgproduktgrupp
312 

Glans
Matt 

Torktid, +23 °C
Dammtorr efter ½ timme och övermålningsbar efter 2 timmar. 


Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).