Gå till huvudinnehållet

Urealösning AdBlue IBC, 1000 l

AdBlue är en högren urealösning som ska användas i motorfordon med SCR-teknik. Adblue används till moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer.OBS! Lossningshjälp med truck eller lastmaskin krävs.

Egenskaper

AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. Trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver AdBlue en egen tank. AdBlue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction), där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak (NH3) som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve.

Adblue består av 32,5 % urea, CO(NH2)2, i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö. Den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om -11 °C. AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig.

AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Du bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue-tanken.

Instruktioner: Skydda AdBlue mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

Hantera AdBlue på ett säkert sätt och undvik föroreningar. Använd endast nya eller dedikerade kannor, dunkar, pumpar osv.

Varning! Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill ska omedelbart tvättas bort.

Teknisk data

Färg: Klar

Densitet: 1,09

Fryspunkt: -11°C

pH: Ca. 9

Kokpunkt: 100°C

Flampunkt: >110°C

Lagring: -5°C-+20°C

Lossningshjälp krävs Vid leverans av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra köpvillkor.

Förväntad leveranstid ca 8-10 arbetsdagar.