Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Träolja Teknos Woodex, 2,7 l

Djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen olja för utomhusbruk. 

Egenskaper

Teknos Woodex används på nytt och tryckimpregnerat trä, trä som behandlats med impregnerande träskyddsmedel samt även för teak, ek, mahogny och s.k. hårdträ. Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 89.4 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

Ytans förbehandling Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering Produkten omblandas väl före användningen. Rör om väl i burken före appliceringen. Applicera WOODEX WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Även doppmålning kan användas. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugs in i ytan. Överflödig olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

 

  • För utomhusbruk
  • Djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen olja