Gå till huvudinnehållet

Takfärg Teknos Biora 3 Vit 9 L

är en vattenburen, dispersion grund- och takfärg för torra utrymmen inomhus. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta. Biora 3 är helt lösningsmedelsfri som gör den är trygg för användaren. Biora 3 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Vid målningen avdunstar endast vatten. 

Egenskaper

Biora 3 ska omblandas väl före användningen. Vid behov kan färgen förtunnas med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning el. dyl.