Gå till huvudinnehållet

Takfärg Teknos Biora 3 Vit 2,7 L

Teknos Biora 3 Vit är en vit, vattenburen, dispersion grund- och takfärg för torra utrymmen inomhus. Färgen är enkel att applicera och skapar en jämn yta. Biora 3 är helt lösningsmedelsfri och kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. 

Egenskaper

Egenskaper för Takfärg Teknos Biora 3 Vit
Teknos Biora 3 ska omblandas väl före användning. Vid behov kan färgen förtunnas med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Den slutliga filmbildningen tar cirka 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning och dylikt.

Färgproduktgrupper 
211 och 311

Glans 
Helmatt  

Torktid, +23 °C
Dammtorr efter ½ timme och övermålningsbar efter 2 timmar

Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).