Gå till huvudinnehållet

Spackel Plastic Padding Kemisk Metall, 180 ml

Spackel Plastic Padding Kemisk Metall för lagningar på hårda ytor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över.

Egenskaper

Egenskaper för Spackel Plastic Padding Kemisk Metall
Spackel Plastic Padding Kemisk Metall används för lagningar på hårda ytor och ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över. Spacklet lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor samt fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten och metall i alla kombinationer.