Gå till huvudinnehållet

Sättpotatis LPM Arrow Vår, 3 kg

Arrow är en tidig, välsmakande färskpotatis med ett tilltalande utseende. Sorten producerar jämnstora knölar som snabbt växer sig stora.

Egenskaper

Växtnäring
Arrow skall i första hand skördas som tidig färsk eller som en sommarpotatis för konsumtion under färskpotatissäsongen.

Bevattning
Första bevattningen ska vara genomförd före knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning.

Förgroning
Arrow har kort groningsvila och kan/bör därför förgros tidigt under säsongen om du vill erhålla riktigt tidig färskpotatis. Undvik att avgrodda utsädet. Utsätt inte Arrow för temperaturer under 4°C.

Sättning
Arrow skall sättas i varm jord som håller minst 8°C (färskodling undantagen). För att uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek ska sorten sättas med ett stort plantantal.

Färskpotatis
Radavstånd: 70-80 cm
Sättavstånd: 26-28 cm

Sommarpotatis
Radavstånd: 70-80 cm
Sättavstånd: 22-24 cm

Lagring och hantering
Arrow bör omsättas under sommar och höst

Egenskaper för Arrow
Skalfärg: Vit, ljusgul
Köttfärg: Vit
Knölform: Långoval
Kokegenskap: Fastkokande
Knölstorlek: Stor
Resistens: Kräftresistent