Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Rökdesinfektion OPP FumAgri, 25 m³

FumAgri OPP är den nya tidens rökdesinfektionsmedel som inte är hälsofarligt och därmed mer användarvänligt, effektivare och mer kostnadsbesparande än traditionell desinfektionsteknik. Förpackningen är främst avsedd för fodersilos och mindre utrymmen.

Egenskaper

Egenskaper för rökdesinfektion FumAgri 

FumAgri OPP är ett skonsamt och användarvänligt desinfektionsmedel som effektivt avdödar problemorganismer inom jordbruk och djurhållning på ett kostnadseffektivt sätt. FumAgri OPP levereras i färdigdoserade burkar baserade på behandlingsvolym (m³) och är effektivt mot bakterier, jäst och mögel. Röken verkar enbart mot mikroorganismer och har ingen effekt på insekter.

Det rökbaserade desinfektionsmedlet kan sättas in efter rengöring och desinfektion av golv och väggar, och ger då ett kompletterande skydd, både förbyggande och akut, mot bland annat aviär influensa. Produkten kan med fördel användas efter att utrustning och strö har införts i lokalen. Fumagri OPP är även avprövad mot andra patogener som förkommer inom fågeluppfödning som Newcastledisease, Campylobacter och Salmonella.

En lokal som desinficerats med FumAgri OPP kan användas tidigast 4 timmar efter att behandlingen startats. Optimal effekt erhålls efter 12 timmar. Om ventilationsmöjligheter inte finns att tillgå är röken helt försvunnen efter cirka 8 timmar.

Förpackningen är främst avsedd för fodersilos och mindre utrymmen. Vid större silos kan flera burkar användas parallellt.

OBS! FumAgri OPP ska inte användas i utrymmen där foder, hö och annan gröda förvaras.

Förpackning: 20 g

Verksamhetsområde: 25-50 m3