Gå till huvudinnehållet

Oljefärg Teknos Ranch, Svart 9 L

Teknos Ranch är en halvblank alkydoljefärg med linolja. Appliceras på nya och tidigare oljefärgsmålade eller laserade träfasader utvändigt, på fönster, dörrar, vindskivor och på rostskyddsgrundade metallytor. På träytor kan färgen användas både som grund- och färdigstrykningsfärg.

Egenskaper

Egenskaper för Oljefärg Ranch Svart Ranch

Oljefärg Ranch har en god vidhäftning till underlaget och ger ett bra konserverande skydd åt träytan. 


Teknisk data 

Torrhalt: Ca. 54 volym-% 

Praktisk färgåtgång: 5 - 8 m²/L beroende på underlaget 

Densitet: Ca. 1,15 g/ml 

Torktid vid +23 °C, relativ luftfuktighet 50 %: Klibbfri (efter 16 timmar), Övermålningsbar (efter 24 timmar) Förtunning och rengöring av redskap: TEKNOSOLV 1621 

Glans: Halvblank 

Kulörer: Vit och Svart 


OBS! På grund av risken för självantändning ska spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också.