Gå till huvudinnehållet
OBS! Endast för yrkesmässigt bruk. Användningstillstånd krävs. Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ogräsmedel Roundup Ultra, 1 l

Ogräsmedel Roundup Ultra är ett totalbekämpningsmedel som bekämpar alla förekommande ogräs effektivt. Produkten är bladverkande och har ingen effekt på ogräs som ännu inte grott eller på gröda som sås eller planteras efter behandling.OBS! För att köpa den här produkten krävs behörighetstillstånd. 

Egenskaper

OBS! För att köpa den här produkten krävs behörighetstillstånd.

Läs alltid etiketten före användning. Observera att Roundup Ultra inte får användas i sjöar, vattendrag eller andra vattensamlingar. Produkten får inte användas i växande gröda förutom oljeväxter för nedvissning.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet, läs hela etiketten och följ bruksanvisningen noga. Vill du ta bort ogräset utan kemikalier, använd gärna några av Granngårdens många redskap för ogräsborttagning.

Undvik överdosering, spill och utsläpp i naturen då medlet skadar vattenlevande organismer och kan förorena grundvattnet om den används på fel sätt.

Behörighetsklass: 2 L (endast för yrkesmässigt bruk)
Reg.nr: 3937 

Godkänt användningsområde
Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. 

Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 
1. Mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning.
2. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter. 
3. I samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska. All annan användning är otillåten.

Round up -Effektiv bekämpning mot ogräs

Roundup är ett effektivt ogräsmedel som bekämpar t ex maskros, tistel, brännässla och kvickrot. Läs noga anvisningarna på förpackningen för ett tryggt användande.