Gå till huvudinnehållet

NPK 22-3-10+2 S Ural, 750 kg

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig till vall, stråsäd och oljeväxter på kaliumbehövande jordar men där fosforbehovet är måttligt. Mer

Art.nr : 1165076

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar

Egenskaper

Egenskaper för NPK 22-3-10+2 S Ural
Totalkväve: 22 %
Nitratkväve: 9,0 %
Fosfor (P) citratlöslig: 2,6 %
Fosfor (P) vattenlöslig: 1,9 %
Kalium: 9,6 %
Magnesium: 1,0 %
Svavel: 2 %
Kalcium: 2,5 %
Kadmium klass: A 
Konsistens: Granulerad