Gå till huvudinnehållet

Möbelfärg Futura 90 svart, 1 l

Futura 90 Svart är en möbelfärg som lämpar sig för täckmålning av träytor och grundmålade metallytor på fristående inredning såväl inomhus som utomhus.

Egenskaper

Ytan som målas ska vara torr och ren. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Avlägsna gammal, löst sittande färg. Metallytor rengörs från rost med stålborste. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och sprickor kittas med silora A snickerispackel. Ytan slipas och slipdammet avlägsnas. 

Futura 90 Svart är tixotropisk och bör därför omblandas ytterst väl före appliceringen. Färgen appliceras med pensel, rulle eller spruta. För applicering med spruta förtunnas färgen vid behov 5-15 volymprocent. Eventuellt följande skikt appliceras nästa dag. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Färgproduktgrupp 
332 

Glans
Högblank 

Torktid, +23 °C 
Klibbfri efter 4 timmar och övermålningsbar nästkommande dag 

Volym 
0,45 L, 0,9 L eller 2,7 L

OBS! 
På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också.