Gå till huvudinnehållet

Mastit Koncentrat, 1 l

Blanda försiktigt detta koncentrat med 4 liter rent, kallt vatten i en ren 5 liters behållare. Det ger en färdig mastittestblandning (RMT/CMT) som räcker för att testa ca 250 kor.

Egenskaper

Blanda försiktigt detta koncentrat med 4 liter rent, kallt vatten i en ren 5 liters behållare. Det ger en färdig mastittestblandning (RMT/CMT) som räcker för att testa ca 250 kor.