Gå till huvudinnehållet

Målarfärg Tranemo Röd Sprutfärg, 100 l

Traditionell rödfärg som appliceras med spruta. Tranemofärgen låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen.

Egenskaper

Tranemo rödfärg bildar en yta som andas och den skyddar träet på ett naturenligt sätt. Används utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, till exempel bodar och uthus.

Färgen appliceras med spruta. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger. Förtunning rekommenderas inte, utan färgen appliceras oförtunnad.

OBS! Tranemorödfärg innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.

  • Låter väggen andas
  • Skyddar träet på ett naturenligt sätt