Gå till huvudinnehållet

Ladugårdslack Teknos Ranch svart 3 L

Teknos Ranch Ladugårdslack är en blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt. Används för inomhusmålning på betong, puts, stål, trä, träfiberskivor och eternit. Speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.

Egenskaper

Egenskaper för Ladugårdslack Teknos Ranch Svart

Ranch Ladugårdslack har en god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Har en god tvättbarhet och tål högtryckstvätt. 


Teknisk data

Torrhalt: Ca. 49 volym-% 

Praktisk färgåtgång: 5 - 7 m²/lL

Densitet: 0,95 g/ml 

Torktid vid +23 °C, relativ luftfuktighet 50 %: Klibbfri (efter 2 - 3 timmar), Övermålningsbar (efter 12 timmar) Förtunning och rengöring av redskap: TEKNOSOLV 1621 

Glans: Blank 

Kulörer: Svart 

Ytan som målas ska vara torr.

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

  • Blank asfaltlack
  • Har en god tvättbarhet och tål högtryckstvätt
  • god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor.