Gå till huvudinnehållet

Ladugårdslack Teknos Ranch svart 10 L

Teknos Ranch Ladugårdslack är en blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt.

Egenskaper

Teknos Ranch Ladugårdslack är en blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt. Används för inomhusmålning på betong, puts, stål, trä, träfiberskivor och eternit. Speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.

Ranch Ladugårdslack har en god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Har en god tvättbarhet och tål högtryckstvätt.

Teknisk data

Torrhalt: Ca. 49 volym-%

Praktisk färgåtgång: 5 - 7 m²/lL

Densitet: 0,95 g/ml

Torktid vid +23 °C, relativ luftfuktighet 50 %: Klibbfri (efter 2 - 3 timmar), Övermålningsbar (efter 12 timmar) Förtunning och rengöring av redskap: TEKNOSOLV 1621

Glans: Blank

Kulörer: Svart

Ytan som målas ska vara torr.

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Volym: 10 liter

Volym: 10 liter