Gå till huvudinnehållet
såhär fungerar en hundförsäkring
Tips

Hundförsäkring – hitta den bästa försäkringen för dig och din hund

Dela

Hundar kan, liksom vi människor, bli sjuka och råka ut för olyckor. Man kan tro att det bara är operationer... Men mindre olyckor kan faktiskt också stå matte eller husse dyrt. Nedan följer några olika punkter som kan vara bra att ha i åtanke när du ska välja hundförsäkring.

Ibland händer saker som vi inte kan rå för, vilket kan orsaka större ekonomiska konsekvenser än vi räknat med. Därför är det bra att teckna en försäkring. En försäkring bildas i princip genom att flertalet människor går ihop och fördelar risken mellan sig. Alla som tecknar en försäkring gör det frivilligt genom att lägga ett visst belopp och när någon drabbas, får den personen en del av det totala beloppet. 

Vilka olika typer av försäkringar finns det?

Försäkringar till hundar finns i olika omfattningar, och varierar baserat på vilket skydd du är ute efter. Under senare år har priserna på hundförsäkringar stigit och utbudet har vuxit. Idag finns det till exempel försäkringar för uppfödare/avelshundar eller speciella jakhundsförsäkringar. Som husdjursägare är det klokt att fundera över vilken hundförsäkring som kommer passa dig och din hund bäst, beroende på er situation. 

Viktigt att tänka på vid val av hundförsäkring är exempelvis: vilka olika typer av behandlingar vill jag att min hund ska ha möjlighet att få? Med dagens avancerade veterinärvår blir veterinärkostnader snabbt höga. Du väljer själv mellan olika nivåer på veterinärvårdsersättningen.

Pris och villkor

Vid teckning av en ny försäkring så har du köpt en produkt som normaltvis gäller i ett år från den dag försäkringen börjar gälla. Det är viktigt att du läser igenom försäkringsvillkoren noggrant, så du är medveten om den ersättnig du kan få. En mer omfattande försäkring, täcker mer men brukar också bli mer kostsam.

 

 

Hundförsäkringar

Tidig försäkring ger bäst skydd 

En försäkring lämnar bara ersättning om något plötsligt eller oväntat händer. Försäkringar ersätter inte sjukdomar eller skador som påbörjats eller uppkommit innan försäkringen tecknades, för att det ska gå till på ett rättvist sätt. Det bästa försäkringsskyddet för hunden är därmed att teckna försäkring så tidigt som möjligt. 

Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i hundförsäkringen, och ger ersättning om din hund skadar sig eller blir sjuk och behöver gå till veterinär. I veterinärvårdsförsäkringar finns något som kallas för självrisk. Självrisken innebär att du betalar en del av veterinärkostnaderna själv. Det behövs för att kostnaden för försäkringen inte ska bli för dyr. Det vanligaste är att ha en fast och en rörlig självrisk. Beroende på vilken fast och rörlig självrisk du väljer påverkar slutligen priset på försäkringen. 

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du få ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av olycka eller sjukdom. Det är helt valfritt att teckna. Livvärdet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet på hunden beslutas främst av normalt inköpspris, samt eventuella tävlingsmeriter eller andra meriter.

Tilläggsförsäkringar

Med tilläggsförsäkringar kan du få en mer omfattande försäkring och därmed utöka ditt skydd ytterligare. Det finns till exempel rehabiliterings-, medicin- eller personolycksfallsförsäkring.

hund-husdjur-husdjurshjälpen.jpg