Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Video Guide

Foderskola för hästfoder

Dela

Det är inte helt enkelt att hitta rätt vad gäller foder till hästen. Samtidigt som det finns många faktorer att ta hänsyn till, finns det oändligt med information som gör det svårt att navigera. Vi guidar dig – i vår utförliga foderskola i tre delar går vi igenom;

 • Hästens foderspjäkning

  Många hästägare funderar över vad som händer med fodret på resa genom hästen. Allt börjar i hästens munhåla – hästens tänder växer tills dess att hästen är mellan 16 - 18 år, varpå det är viktigt att ha god kontroll på hästens tandhälsa. Hästen är byggd för att tugga 18 - 20 timmar per dygn – det är en viktig funktion för hästen att producera saliv. Hästen kan endast tugga fram sin saliv, vilket gör att just grovfoder är så viktigt för hästen.  

  Fodret har en ganska lång resa genom foderstrupen och ner till magsäcken, varpå saliven behövs för att göra fodret tillräckligt halt. Hästens övre magmun är så pass stark, att när hästen väl har svalt något ner till magsäcken, är den helt oförmögen att kunna kräkas eller rapa.

  Fodret går sedan vidare till hästens tunntarm, som är ungefär lika lång som en kortsida i ett ridhus på cirka 20 meter. Här går fodret igenom under en ganska kort tid, varpå det är den mest lättillgängliga energi som tas upp i tunntarmen.

  Grovtarmen är den station i hästen där fodret ägnar mest tid – cirka 2 till 3 dygn. Grovtatmen är en enorm jäskammare och här spjälkas fibrerna – och hästen är ganska unik då den kan göra energi på fibrer. Grovtarmen är också fantastisk på att tillverka vitaminer, förutsatt att hästen mår bra. I grovtarmen arbetar de microorganismer som vi faktiskt vill vara vän med – för en sund grovtarmsflora ger dig en sund häst.

  Kom ihåg!

  • Grovfoder utgör basen i hästens foderstat
  • Foderhygien är A och O för hästen
  • Från tugga till träck tar det 2-3 dygn
 • Grovfoder för häst

  När du väljer ditt grovfoder behöver du tänka på 3 saker:

  • Den näringsmässiga kvalitén
  • Den hygieniska kvalitén
  • Hur mycket torrsubstans ditt foder innehåller

  Hur vet jag om jag har bra näringsinnehåll i mitt grovfoder? Enklaste sättet är att göra en grovfoderanalys som indikerar vilka näringsvärden ditt grovfoder har.

  Hur säkerställer jag den hygieniska kvalitén på ett grovfoder? För det första ska ett grovfoder lukta gott och vara fritt från mögel. För det andra bör du som hästägare fundera på hur du lagrar ditt grovfoder för att behålla en hög hygienisk kvalitet.

  En grovfoderanalys berättar för dig hur torrsubstansvärdet ser ut i grovfodret. Exempelvis: ett grovfoder som har 80% torrsubstans, har 20% vatten. Ett grovfoder som har 50% torrsubstans, har 50% vatten. Om du fodrar din häst med ett grovfoder som innehåller mer vatten, behöver du förstås fodra hästen med avsevärd större mängd grovfoder för att hästen ska få i sig lika mycket närig.  

  Kom ihåg!

  • Gör en grovfoderanalys
  • Säkerställ god hygien och lagring
  • Torrsubstans = näring, resterande innehåll är vatten  
 • Foderbyte häst

  Hur gör man ett klokt foderbyte – och varför? Det finns 3 saker man behöver tänka på, som också är orsaken till att vi ska vara försiktiga med ett foderbyte.

  För det första: från det att hästen tuggar sin mat, tar maten en resa på 2 – 3 dygn inne i hästen. En häst kan inte heller kräkas, vilket gör att vi behöver förbereda inför ett foderbyte. I hästens grovtarm finns mikroorganismer som är inställda att jobba utifrån den tarmflora som finns för dagen. Dessa mikroorganismer behöver få en ny order, eller lära sig att ta hand om den nya födan, för att i sin tur ställa om för det.

  När vi gör ett foderbyte är det viktigt att planera det under en tvåveckorsperiod, som är den säkerhetsperiod vi talar om inom fodernäringen. Detta för att mikroorganismerna i grovtarmen ska ställa om sin tarmflora, för att i sin tur säkerställa att hästen får vänja sin grovtarm vid det nya fodret och för att undvika foderrelaterade störningar.

  När man du planera ett foderbyte? Gör det när du tänker byta kraftfoder, men tänk också på det när du planerar för ett betessläpp eller en installningsperiod. Om du har en extra känslig häst är det viktigt att förlänga foderbytestiden till 2 – 4 veckor, samt att gärna förse hästen med något tillskott som stöttar mag- och tarmhälsan.

  Kom ihåg!

  • Förbered alla foderbyten
  • Gör foderbytet successivt
  • Fasa ut gammalt foder under minst 2 veckor