Köpvillkor för företag

1.Allmänt

Följande villkor gäller när du som företag handlar i någon av Granngårdens kanaler, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och dig som kund. För att räknas som företagskund skall du vara registrerad företagare hos PRV eller hos Bolagsverket. Som företagskund omfattas du av Köplagen.

Vid försäljning till konsument följer vi de regler som följer av tillämplig lagstiftning. Klicka här för att läsa våra köpvillkor för konsument.

2. Priser

Alla priser på Granngården.se visas inklusive mervärdesskatt, men exklusive fraktkostnader (mer information under "frakkostnader")  om inget annat anges. I visst marknadsmaterial riktat speciellt till företag anges priset exklusive moms. Detta anges i så fall i anslutning till priset.

Generellt hålls samma pris oavsett försäljningskanal, men för vissa produkter kan pris eller fraktkostnad avvika mellan kanaler eller mellan butiker i olika delar av landet.

Vi reserverar oss för prisfel och prisjusteringar.

3. Sortiment

Sortimentet som visas på Granngårdens e-handelsbutik kan skilja sig från sortimentet i Granngårdens fysiska butiker. En del av produkterna i sortimentet är säsongsvaror och därmed bara tillgängliga för försäljning under resp. säsongsperiod. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

4. Beställning

Köpvillkoren gäller för alla Granngårdens försäljningskanaler om inget annat anges. Vid beställning via e-handel eller på telefon får du en orderbekräftelse via e-mail. Det är därför viktigt att en giltig e-mailadress anges vid köpet. Vid beställning i butik får du din orderbekräftelse av butikspersonalen.

Granngården har rätt att neka köp om företaget har överskriden kreditgräns, vid eventuella lagerdifferenser, till områden som transportören normalt inte trafikerar eller av annan anledning.

Avbeställning

När ordern är lagd sker processen automatiskt och därmed inte möjligt att göra en avbeställning eller ändra ordern. Du har däremot möjligheten att göra en retur direkt efter mottagandet av leveransen. Mer information finns under "öppet köp".

5. Företagsavtal

Som företagare kan du ansöka om ett företagsavtal. Mer information hittar du på vår företagssida.

Företagssida

6. Leverans

Tillgängligt leveransalternativ samt beräknad leveranstid beror produktval vid köp samt önskad leveransadress. Varor som finns på centrallager skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar. Varor som skickas direkt från leverantör har längre leveranstid och kan ha andra leveransvillkor. Om inte särskilt avtalats så sker leverans senast 30 dagar från orderbekräftelse. Obs. att vi levererar och administrerar ordrar inom Sverige.

OBS - Order online med varor från olika lager kan medföra separata leveranser.

Lossning

Vid leverans av vissa stora eller tunga artiklar krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Detta gäller om din order totalt överstiger 2500 kg. Kostnader för lossningshjälp tillkommer köparen. Skulle lossningshjälp saknas vid leverans står köparen för eventuella extra kostnader, till exempel kostnad för omlastning eller extra utkörning som debiteras utav fraktbolaget. Behörig person ska finnas på plats vid leverans. Om ingen finns att motta godset kan extra kostnader tillkomma. Risken övergår till kunden när godset är avlämnat och kvitterat.

Fraktkostnad

Hemleverans
Fri frakt över 1200 kr exkl. moms. För order som understiger 1200:- exkl. moms utgår en fraktavgift på 239,20 exkl. moms.

Leverans till butik 

Granngården tillämpar fraktfri leverans till valfri Granngården-butik.

Vissa produkter omfattas av ett extra fraktpåslag, se text nedan.

fraktpåslag och skrymmande gods

Fraktpåslag

Skrymmande produkter och/eller produkter belagda med fraktpåslag är märkta med ett rött informationstecken intill priset på granngården.se med textrutan: "SKRYMMANDE GODS" respektive "FRAKTPÅSLAG".

Skrymmande produkter skickas enbart som hemleverans, inte till utlämningsställe. För vissa produkter finns även möjligheten att hämta skrymmande produkter i butik. Detta anges i så fall i det röda informationstecknet på produktsidan. En produkt eller ett paket bedöms vara skrymmande om det innehar en eller flera av nedan kriterier:

  • Vikt överstiger 20 kg
  • Längd överstiger 150 cm 
  • Längd + omkrets överstiger 300 cm

Produkter med fraktpåslag får beräknad fraktkostnad i kassan först vid ifyllt postnummer för önskad leveransadress. Fraktpåslag tillkommer utöver ordinarie fraktkostnad och även vid uppnådd fraktfrigräns.

Transportskada

Du bör noga granska ditt gods innan du kvitterar leveransen. 

Gör såhär om skada finns på emballage eller gods:

  • Fotografera skadan samt skriv en kommentar direkt på kvittensen till chauffören
  • Fyll i reklamationsformuläret nedan och bifoga bild på skadan
Reklamationsformulär

Leveransförsening

Vid försenad leverans blir du kontaktad för ytterligare information.

Leverans av flera produkter

Beställer du flera produkter sänder vi som regel alltid dessa i samma försändelse. Det kan förekomma att du får dina produkter i flera försändelser, då vi alltid väljer det mest lämpliga transportalternativet för respektive produkt, men du betalar alltid bara för en frakt.

7. Öppet köp

Som företagare har du enligt Köplagen ingen ångerrätt. Vi erbjuder extra service och öppet köp i 30 dagar på många av våra produkter.

För att använda dig av öppet köp, maila in en retursedel till retur@granngarden.se. Produkten återsänds enligt information på retursedeln. Du kan även återlämna produkten till valfri Granngårdsbutik tillsammans med retursedel samt kopia på erlagd betalning. Vid öppet köp är det du som står för risk och kostnad för returfrakt.

Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen har vi rätt att göra avdrag för fraktkostnader samt ta ut en allmän hanteringsavgift. Returfrakten sker på kundens risk.

Undantaget från öppet köp är levande växter (räknas som produkter med kort hållbarhet), kundanpassade produkter, produkter som säljs i löpmeter eller lösvikt, underkläder, foder, fodertillskott, jord, gödsel, strömedel, pellets, kemiska produkter eller varor som kräver specialtillstånd (t.ex. kanyler och patroner). Öppet köp gäller ej heller rea- eller kampanjvaror.

8. Garanti och reklamation

Reklamationsrätt gäller vid företagsköp i enlighet med Köplagen. Den ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köptillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp.

Granngården lämnar totalt 3 års reklamationsrätt till företagskunder, varav 1 år omfattas av garanti. Läs mer om reklamation och garanti här

Reklamation i butik

Reklamationer kan göras utan kostnad i alla Granngårdens butiker. Det gäller oavsett om du köpt din produkt i butik, på granngården.se eller via vår kundtjänst per telefon. Ta med en kopia av fakturan eller orderbekräftelsen till butik.

Skicka tillbaka reklamation:

Registrera din reklamationsförfrågan via reklamationsformuläret nedanför. När vi tagit emot och hanterat ditt ärende återkopplar vi med hur du skickar tillbaka reklamationen. 

Reklamationsformulär >

Reklamation av levande växter

Levande växter kan reklameras i fall där plantan är felmärkt (dvs, du får fel sort etc.), plantan har fysiogena skador (intorkad, torra rötter, brända blad, emballageskador, felhantering etc.) samt om plantan har drabbats av sjukdomar och skadedjur. 

Smakgaranti

Hur fungerar smakgarantin på foder?
På Granngården har vi smakgaranti på allt hund- och kattfoder. Lämna in ditt foder och visa upp orderbekräftelse/kvitto i närmsta Granngården-butik och du får välja en ny säck till samma värde eller få pengarna tillbaka.

Smakgarantin gäller om:

  • Din hund eller katt inte tycker om fodret
  • Minst 75 % av innehållet är kvar i förpackningen
  • Fodret lämnas tillbaka inom 30 dagar från inköpsdatum
     

9. Synpunkter från dig som kund

Har du som kund synpunkter eller klagomål finns det flera sätt att komma i kontakt med oss på Granngården. Läs mer om hur du går tillväga för att lämna en synpunkt eller ett klagomål här.

10. Alternativ tvistlösning/Tvistelösning på nätet

Den 1 januari 2016 trädde lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den bygger på ett EU-direktiv, enligt vilket det ska finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet tillgängliga i hela EU. En konsument som har ett klagomål eller en tvist i samband med försäljning av varor eller av tjänster ska kunna vända sig till ett sådant tvistlösningsorgan. EU:s plattform för alternativ tvistlösning är nu tillgänglig för konsumenter och näringsidkare. Förutsättningarna för användandet är att både du och näringsidkaren måste bo eller vara baserad i EU. I vissa länder kan även näringsidkare använda webbplatsen för klagomål mot en konsument när det gäller en vara eller tjänst som de sålt på nätet.

Se EU:s gemensamma tvistelösningssida här.

11. Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar. Det kan ske med olika bakomliggande orsaker t.ex. felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Vi reserverar oss även för prisförändringar och lagerdifferenser.

12. Äganderätt

Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

13. Ansvarbegränsning och skiljedom

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensamskiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

14. Köp av produkter som kräver särskild behörighet/intyg

Vissa veterinära produkter, t.ex. sprutor och kanyler, kräver intyg från veterinär. Intyget ska vara stämplat och undertecknat av utfärdande veterinär och får inte vara äldre än 12 månader. Av intyget ska följande information framgå: namn, adress, tel nummer, per

sonuppgifter, användningsområde samt information om behörighetsutbildning för användning av sprutor och kanyler. Kemiska bekämpningsmedel som är tillåtna i Sverige delas in i olika behörighetsklasser. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla. För behörighetsklass 1L eller 2L krävs användningstillstånd (tidigare kallad sprutcertifikat eller behörighetsutbildning) som kontrolleras av Granngården vid köptillfället. Produktens behörighetsklass och registreringsnummer är alltid angivna på förpackningen.

Mer information om behörighetsklasser hittar du här.

Vissa produkter anses vara farligt gods. Detta markeras på varje produkt.

15. Betalningsalternativ

Kortbetalning

Granngården.se erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med SveaWebPay som ingår i Svea Ekonomikoncernen. SveaWebPay är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Granngården.se accepterar VISA- och Mastercard-anslutna kort utgivna i Sverige. Kortköpen sker direkt hos SveaWebpay och all information är krypterad enligt gällande standard och regler. Granngården.se hanterar eller sparar ingen kortinformation. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

Direktbetalning vid internetbank

Vi erbjuder direktbetalning via internetbanken för kunder hos Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Väljer du direktbetalning i kassan så kommer du under köpprocessen slussas till din internetbank för att slutföra betalningen.

Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. När betalningen är genomförd, klicka på ”tillbaka till säljföretaget” för att slutföra din beställning.

Fakturabetalning

Fakturabetalning sker i samarbete med SveaWebPay. Fakturan skickas i en separat försändelse. Enligt lag så görs en lättare upplysning görs vid fakturaköp. Dessa upplysningar sparas inte och kommer således inte att påverka dig om du vill ansöka om t.ex. bostadslån. En kopia på att en upplysning har gjorts kommer även att skickas hem till dig.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag samt dröjsmålsränta. Vid frågor angående detta vänligen kontakta Svea ekonomi på 08-514 931 13. När du väljer faktura som betalsätt väljer du att acceptera Svea Ekonomis allmänna villkor.

För att kunna välja faktura behöver du som privatperson vara registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och vara över 18 år. Företag som handlar på faktura skall vara registrerade hos Bolagsverket.