Köp häckplantor online på granngården.se

Köpa häckväxt - tips!

Plantera och sköta om sin häck - tips och råd

En vacker häck är inte bara fin att titta på, den fungerar också som insynsskydd och avgränsning både vid vägkanter och i den egna trädgården. Det finns dock en del saker som är bra att fundera på innan du beställer häckväxter online. Vad är skillnaden på barrotat och krukodlat till exempel? Och hur var det nu med höst- och vårplantering av häcken?

Köp Häckväxter online på granngården.se

Plantera häckväxter - 6 steg

När du fått hem dina häckplantor behöver du ställa dem i vatten direkt. Låt de stå och dra vatten i ungeför ett dygn innan planteringen. Var noga med att alla rötter blir ordentligt fuktiga. Tänk också på att planteringen ska ske på lite olika sätt beroende på om du köpt en barrotad eller krukodlad planta.

Dags att plantera:

 1. Gräv ett planteringsdike som är minst 40 cm djupt och 40 cm brett.
   
 2. Jordförbättra botten av diket samt den uppgrävda jorden med till exempel trädgårdsgödsel. Har du sandig jord är det bra att blanda ut med planteringsjord eller torv. Är jorden lerig och hård är barkmull bra för att skapa lucker jord.
   
 3. Häll tillbaka jordblandningen i planteringsdiket när du jordförbättrat. Det kommer bli en del jord över, den använder du i sista steget. 
   
 4. Sätt 3-4 st häckplantor per meter, ca. 5-10 cm ner i jorden. Se till att alla rötter är ordentligt höljda och tryck försiktigt till. För att få en rät linje i planteringen kan du spänn ett snöre från ena sidan till den andra. 
   
 5. Vattna rikligt! Särskilt krukodlade plantor behöver ordentlig genomvattning av rotklumpen. När du vattnat första gången kan du låta vattnet sjunka undan innan du vattnar en gång till. Under kommande veckor brukar det räcka att vattna sällan med mycket åt gången, 1-2 gånger per vecka brukar räcka. 
   
 6. Fyll på med jorden som blir över så att du får en liten vall runt dina plantor. På så sätt blir jorden överst lucker och det blir enklare att till exempel rensa bort ogräs.

Bra att känna till är att ungefär 3-7% av alla häckplantor inte överlever efter plantering. Detta kan bero på en rad olika saker som till exemel variationer i jordens sammansättning och egenskaper, sjukdomar och skadegörare i jorden, påverkan av omgivande vegetation etc.

Alla häckar >

Köp Häckväxter online på granngården.se

Sköt om din nyplanterade häck

Alla typer av nyplanterade växter kräver noggran skötsel de första åren innan de etablerat sig.Tänk på att vattna hela första sommaren efter plantering.

Vattna din häck sällan men rikligt

Grundregeln är sällan men rejält. En häckplanta ska inte vattnas varje dag eller stå i dyngsur jord. Det allra bästa är att vattna rejält med jämna mellanrum så vattnet hinner sugas upp. Nyplanterade växter överlever inte utan fukt i jorden då de inte kan bilda nya rötter när det är torrt. Därför är det viktigt att se till att vattnet verkligen går ner på djupet. Skaffa en regnmätare och kontrollera. Du kan också ta en spade och gräva en bit ner i jorden, ofta är det bara den översta cm jord som är blöt medan jorden under är torr.

Gödsla dina häckplantor först nästa år

Om du har gjort ett bra jobb med att jordförbättra när du planterade dina plantor så behövs ingen extra näring det första året. I annat fall, och kommande år, bör du gödsla dina plantor tidigt på våren och i början av augusti. Använd gärna ett allsisigt gödsel som trädgårdsgödsel, universalgödsel, kogödsel eller naturgödsel. Det går också bra att ge gödning i form av kompost till dina plantor. 

Beskär häcken för att få höjd

Din häck bör beskäras ungefär 1-2 gånger per år beroende på vilken typ av planta du har. Häckar som planterat på hösten behöver inte beskäras direkt, däremot bör du klippa ner vårplanterade häckar till ca 20 cm ovan jord när de är nyplanterade. Oavsett höjd är detta viktigt för att få en stadig och tät häck. Det går inte snabbare att etablera en hög häck med en högre planta från start om du inte beskär den. Tvärtom så kan du förlora flera år om du inte beskär häcken. Tänk också på att klippa häcken direkt efter eventuell blomning för att den ska hinna sätta knoppar för blomning till nästa år.