Gå till huvudinnehållet

Kogödsel Hasselfors, 40 l

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver, men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom- frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bland annat kväve.  Mer

Art.nr : 1166885

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar

Egenskaper

Kogödsel är den traditionella näringskällan i både jordbruk och trädgårdsodling. Kogödsel består till största delen av mull som med ett myllrande mikroliv ger en bra struktur till jorden, dessutom är Hasselfors kogödsel långtidsverkande då en del av näringen finns tillgänglig för rötterna direkt medans resten frigörs på längre sikt.

Hasselfors kogödsel ger en mjuk gödseleffekt, det är alltså ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling. 

Råvaror
Ljus torv (H2-4), certifierad biogödsel med kogödsel, mörk torv (H6-8), hönsgödsel, kalk. Råvaror och tillsatser tillåtna enligt KRAV’s regler. Biogödsel och hönsgödsel kommer från svenskt lantbruk med konventionell djurhållning. Biogödsel och hönsgödsel tillhör ABP kategori 2 och är hygieniserade enl EU’s förordning 1069/2009.

Elektrisk konduktivitet ( +- 25 %)
50 mS/m

pH-värde (H2O)
6,0 – 7,0

Tillsatt näring per m3
5 kg hönsgödsel

Tillsatt näring i g/m3
Nitrat-+ammoniumkväve (NO3-N+ NH4-N): 100
Fosfor (P): 235
Kalium (K): 930
Kalcium (Ca): 1200
Magnesium (Mg): 320
Svavel (S): 390
Bor (B): 0,8
Koppar (Cu): 1,7
Järn (Fe): 5,7
Mangan (Mn): 3,7
Molybden (Mo): 0,02
Zink (Zn): 7,4

  • Naturlig växtkraft och struktur
  • Hygieniserad
  • 100 % naturlig