Gå till huvudinnehållet

Handspackel Teknos Silora Medium 3 L

Silora Medium är ett bruksfärdigt, vattenspädbart allroundspackel. Används för del-, skarv- och bredspackling av väggar och tak i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara av gips, fiberskiva, betong, lättbetong, puts osv. 

Egenskaper

Silora Medium Handspackel lämpar sig även för utjämning av skivfogar. Det har god vidhäftning och fyllförmåga. Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1. Produkten har CE-godkännande. 

Teknisk data

Torrhalt: Ca. 58 vikt-%

Skiktstorlek: 0-4 mm

Partikelstorlek: Max. 0,2 mm

Densitet: 1,1 g/ml

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %: 2-3 timmar/mm beroende på skikttjockleken

Kulör: Ljusgrå

Vid bredspackling 1 l/m  då skikttjockleken är 1 mm. Vid del- och skarvspackling två gånger på gipsskiva ca. 0,3 l/m. 

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.

Ytans förbehandling Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen. Spacklet breds ut med spackelspade. Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. 

Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas.

Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. 

Lagring Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.